GAF s.r.o.
Nové prostory

O společnosti

Společnost GAF s.r.o. je především výrobní organizací s dlouholetými zkušenostmi v kovovýrobě při zpracování ocelových i nerezových materiálů, převážně plechů, ale i při zpracování oceli a hliníku.

Nové prostory

Politika společnosti

Vysoká kvalita a dodržování norem

Vysoká kvalita práce a dlouhodobá stabilita ve výrobě příslušenství a komponentů travní techniky, stavebních strojů, traktorů a dalších dílů určených pro strojírenskou výrobu, jsou základem rozvoje a stálého růstu daného segmentu výroby i přes jejich výrazně sezónní charakter.

Systémy managementu kvality (QMS) a životního prostředí (EMS) jsou přirozeným vyústěním trvalé snahy společnosti GAF s. r. o. o poctivý, individuální a seriózní přistup ke každému zákazníkovi i ke každé zakázce. Prokázání shodnosti procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN ISO 15085-2 a splnění požadavků předpisu ČD V95/5 dokazuje neustálé zvyšování kvality ve svařování. 

Cíle a prostředky systému řízení jakosti

Vedení společnosti GAF s. r. o. se zavazuje neustále zvyšovat efektivnost integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

 • produktivita – důsledné uplatňování autoklasifikace jednotlivých výrobních operací
 • efektivnost a rentabilita – zpřesňování technologických postupů porovnáváním se skutečností
 • urychlení VP – cílevědomé plánování a důsledná organizace při využívání zdrojů
 • kvalita výroby – zavedení mezioperačních kontrol delegováním odpovědnosti v jednotlivých operacích
 • kvalita řízení – pravidelná analýza informačních toků a jejich využívání
 • pružnost a operativnost – podpora a osobní rozvoj nejlepších pracovníků
 • spokojenost zákazníků – účelné využívání QMS
 • spokojenost zaměstnanců – zavedení systému autoklasifikace

Enviromentální management

V oblasti enviromentálního managementu si plně uvědomujeme důležitost odpovědného přístupu každého podnikatelského subjektu i nezastupitelnosti jeho výchovné funkce, obzvláště s ohledem na vztah zisku a péče o životní prostředí i jejich vzájemný poměr.

 • Zavazujeme se neustále rozvíjet a plánovitě zlepšovat všechny aspekty EMS, především v souvislosti s měnícími se požadavky legislativy na místní, státní i evropské úrovni.
 • Cílevědomým přístupem v této oblasti budeme i nadále pokračovat ve vyhledávání a odstraňování možných rizik.
 • Budeme efektivně vyhledávat a využívat prostředky technologie šetrné k životnímu prostředí.
 • Postupným zaváděním příslušných opatření budeme preventivně působit na přístup a chování našich zaměstnanců.
Nahoru