GAF s.r.o.
Nové prostory

Historie firmy GAF s.r.o

Historie společnosti GAF s.r.o. sahá do roku 1993, kdy byla firma založena a následně transformována formou přirozeného vývoje k stabilnímu zázemí.

Historie firmy

Díky dlouhodobě zvyšující se kvalitě, flexibilitě a moderním technologiím se nám úspěšně daří rozšiřovat spolupráci s renomovanými společnostmi u nás i v zahraničí.

 • illustration

  1993

  Založení společnosti

  Společnost GAF byla založena v roce 1993 jako veřejná obchodní společnost se zaměřením na strojírenskou výrobu. 

 • illustration

  1998

  První prášková lakovna

  První prášková lakovna výrazně pomohla ke zvýšení kvality dodávaných produktů a naplňovala tak dlouhodobou strategii směřující ke kvalitě výroby.

 • illustration

  2003

  Stěhování do současných prostor

  Stěhování do nových prostor bylo velkým milníkem v historii společnosti. Nabídlo nám zcela nové možnosti v rozšiřování výroby, zajištění skladovacích prostor i zázemí pro zaměstnance.

 • illustration

  2004

  Certifikace EN ISO 9001 a EN ISO 14001

  Zavedením systému řízení jakosti podle ISO 9001, systému ochrany životního prostředí podle ISO 14001 a nákupem pokročilých technologií jsme dostáli zvyšujícím se nárokům stávajících i potencionálních odběratelů. Rovněž se nám daří sledovat rostoucí trend ve zvyšování požadavků na celkovou kvalifikaci pracovníků na všech úrovních řízení i výroby. 

 • illustration

  2006

  První laser pro řezání plechů

  Náš cíl, vyrábět precizně zpracované výrobky, pomohl naplnit i náš první laser pro řezání plechů. Díky němu jsme schopni vyrobit díly rychleji s menším množstvím odpadu a menším množstvím vynaložené energie na jejich zpracování. 

 • illustration

  2011

  Certifikace svařování dle mezinárodních norem

  Produkty, které uplatňujeme na evropském i světovém trhu musí vyhovět stále vyšším požadavkům. Abychom mohli být správným partnerem pro výrobu, získali jsme i mezinárodní certifikace na svařování.

 • illustration

  2019

  Nové moderní technologie

  Investice vložené do moderních technologií se nám v minulosti vždy zúročily a pomohly společnost stabilizovat a profilovat. Proto i současnost je spojena s investicemi do nových technologií, abychom vše co vyrábíme, mohli vyrobit rychleji, přesněji, s menším podílem lidské práce. 

 • illustration

  2023

  Současnost

  Protože nám záleží na prostředí, ve kterém naši zaměstnanci pracují, připravujeme pro ně zcela nové zázemí. Nové moderní prostory svařoven,  práškové lakovny, nové větší prostory pro expedici našich výrobků a v neposlední řadě prostory jídelny a sociálního zázemí.

Nahoru