GAF s.r.o.

Historie firmy GAF s.r.o

Historie společnosti GAF s.r.o. sahá do roku 1993, kdy byla firma založena a následně transformována formou přirozeného vývoje k stabilnímu zázemí.

Historie firmy

Díky dlouhodobě zvyšující se kvalitě, flexibilitě a moderním technologiím se nám úspěšně daří rozšiřovat spolupráci s renomovanými společnostmi u nás i v zahraničí.

 • illustration

  1993

  Založení společnosti

  Společnost GAF byla založena v roce 1993 jako veřejná obchodní společnost se zaměřením na strojírenskou výrobu. 

 • illustration

  1998

  První prášková lakovna

  První prášková lakovna výrazně pomohla ke zvýšení kvality dodávaných produktů a naplňovala tak dlouhodobou strategii směřující ke kvalitě výroby.

 • illustration

  2003

  Stěhování do současných prostor

  Stěhování do nových prostor bylo velkým milníkem v historii společnosti. Nabídlo nám zcela nové možnosti v rozšiřování výroby, zajištění skladovacích prostor i zázemí pro zaměstnance.

 • illustration

  2004

  Certifikace EN ISO 9001 a EN ISO 14001

  Zavedením systému řízení jakosti podle ISO 9001, systému ochrany životního prostředí podle ISO 14001 a nákupem pokročilých technologií jsme dostáli zvyšujícím se nárokům stávajících i potencionálních odběratelů. Rovněž se nám daří sledovat rostoucí trend ve zvyšování požadavků na celkovou kvalifikaci pracovníků na všech úrovních řízení i výroby. 

 • illustration

  2006

  První laser pro řezání plechů

  Náš cíl, vyrábět precizně zpracované výrobky, pomohl naplnit i náš první laser pro řezání plechů. Díky němu jsme schopni vyrobit díly rychleji s menším množstvím odpadu a menším množstvím vynaložené energie na jejich zpracování. 

 • illustration

  2011

  Certifikace svařování dle mezinárodních norem

  Produkty, které uplatňujeme na evropském i světovém trhu musí vyhovět stále vyšším požadavkům. Abychom mohli být správným partnerem pro výrobu, získali jsme i mezinárodní certifikace na svařování.

 • illustration

  2019

  Současnost

  Investice vložené do moderních technologií se nám v minulosti vždy zúročily a pomohly společnost stabilizovat a profilovat. Proto i současnost je spojena s investicemi do nových technologií, abychom vše co vyrábíme, mohli vyrobit rychleji, přesněji, s menším podílem lidské práce. 

Nahoru